Περιφερειακή ενότητα ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Χτένι (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Νησιά Αιγαίου

Χονδρονήσι (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Νησιά Αιγαίου

Μαυροπινάκι (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Νησιά Αιγαίου

Γλυνό (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Νησιά Αιγαίου

Ίμια - Λιμνιά δύο (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Νησιά Αιγαίου

Ίμια - Λιμνιά ένα (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Νησιά Αιγαίου

Καλόλιμνος (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Νησιά Αιγαίου

Ποντικούσα (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Νησιά Αιγαίου

Σαφονήδι (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Νησιά Αιγαίου

Πλάτη (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Νησιά Αιγαίου

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Περιφερειακή ενότητα ΚΑΛΥΜΝΟΥ