Περιφερειακή ενότητα ΡΟΔΟΥ

Χήνα (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΡΟΔΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Μακρύ (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΡΟΔΟΥ
Νησιά Αιγαίου

Πολύφαδος δύο (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Νησιά Αιγαίου

Μαύρο Ποινί (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Νησιά Αιγαίου

Αγριέλαια (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Νησιά Αιγαίου

Άγιος Γεώργιος (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Νησιά Αιγαίου

Πολύφαδος ένα (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Νησιά Αιγαίου

Ψωμί (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Νησιά Αιγαίου

Ψωραδιά (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Νησιά Αιγαίου

Στρογγυλή (νησίδα)

Νομός: 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος: 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Νησιά Αιγαίου

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Περιφερειακή ενότητα ΡΟΔΟΥ