Τοπικό διαμέρισμα Φιλαδελφίου

Ξηροπόταμος

Νομός: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δήμος: 
ΒΟΛΒΗΣ
Μακεδονία

Ανοιξιά

Νομός: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δήμος: 
ΒΟΛΒΗΣ
Μακεδονία

Φιλαδέλφιο

Νομός: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δήμος: 
ΒΟΛΒΗΣ
Μακεδονία
Εγγραφή στο RSS - Τοπικό διαμέρισμα Φιλαδελφίου