Τοπικό διαμέρισμα Καρίτσης

Πλατειά 'Αμμος

Νομός: 
ΛΑΡΙΣΗΣ
Δήμος: 
ΑΓΙΑΣ
Θεσσαλία

Κόκκινο Νερό

Νομός: 
ΛΑΡΙΣΗΣ
Δήμος: 
ΑΓΙΑΣ
Θεσσαλία

Καρίτσα

Νομός: 
ΛΑΡΙΣΗΣ
Δήμος: 
ΑΓΙΑΣ
Θεσσαλία
Εγγραφή στο RSS - Τοπικό διαμέρισμα Καρίτσης