Τοπικό διαμέρισμα Κεντρικού

Πετράδες

Νομός: 
ΚΙΛΚΙΣ
Δήμος: 
ΚΙΛΚΙΣ
Μακεδονία

Μαυροπλαγιά

Νομός: 
ΚΙΛΚΙΣ
Δήμος: 
ΚΙΛΚΙΣ
Μακεδονία

Κεντρικό

Νομός: 
ΚΙΛΚΙΣ
Δήμος: 
ΚΙΛΚΙΣ
Μακεδονία
Εγγραφή στο RSS - Τοπικό διαμέρισμα Κεντρικού