Τοπικό διαμέρισμα Κερκυραίων

Ποντικονήσι (νησίδα)

Νομός: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμος: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νησιά Ιονίου

Τεμπλόνι

Νομός: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμος: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νησιά Ιονίου

Κυρά Χρυσικού

Νομός: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμος: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νησιά Ιονίου

Γουβιά

Νομός: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμος: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νησιά Ιονίου

Κοντοκάλι

Νομός: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμος: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νησιά Ιονίου

Λαζαρέτο (νησίδα)

Νομός: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμος: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νησιά Ιονίου

Ποταμός

Νομός: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμος: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νησιά Ιονίου

Πτυχία (νησίδα)

Νομός: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμος: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νησιά Ιονίου

Κέρκυρα

Νομός: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμος: 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νησιά Ιονίου
Εγγραφή στο RSS - Τοπικό διαμέρισμα Κερκυραίων