Τοπικό διαμέρισμα Λιρών

Τέρια

Νομός: 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δήμος: 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Πελοπόννησος

Καλύβες

Νομός: 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δήμος: 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Πελοπόννησος

Λιρά

Νομός: 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δήμος: 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Πελοπόννησος
Εγγραφή στο RSS - Τοπικό διαμέρισμα Λιρών