Τοπικό διαμέρισμα Νέου Γυναικοκάστρου

Κοκάρτζα

Νομός: 
ΚΙΛΚΙΣ
Δήμος: 
ΚΙΛΚΙΣ
Μακεδονία

Κάτω Απόστολοι

Νομός: 
ΚΙΛΚΙΣ
Δήμος: 
ΚΙΛΚΙΣ
Μακεδονία

Βακούφι

Νομός: 
ΚΙΛΚΙΣ
Δήμος: 
ΚΙΛΚΙΣ
Μακεδονία

Νέο Γυναικόκαστρο

Νομός: 
ΚΙΛΚΙΣ
Δήμος: 
ΚΙΛΚΙΣ
Μακεδονία
Εγγραφή στο RSS - Τοπικό διαμέρισμα Νέου Γυναικοκάστρου