Τοπικό διαμέρισμα Περιστερώνας

Σπιτάκια

Νομός: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δήμος: 
ΒΟΛΒΗΣ
Μακεδονία

Πλατεία

Νομός: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δήμος: 
ΒΟΛΒΗΣ
Μακεδονία

Περιστερώνα

Νομός: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δήμος: 
ΒΟΛΒΗΣ
Μακεδονία
Εγγραφή στο RSS - Τοπικό διαμέρισμα Περιστερώνας