Τοπικό διαμέρισμα Ποντολιβάδου

Νέα Κώμη

Νομός: 
ΚΑΒΑΛΑΣ
Δήμος: 
ΝΕΣΤΟΥ
Μακεδονία

Άνω Ποντολίβαδο

Νομός: 
ΚΑΒΑΛΑΣ
Δήμος: 
ΝΕΣΤΟΥ
Μακεδονία

Ποντολίβαδο

Νομός: 
ΚΑΒΑΛΑΣ
Δήμος: 
ΝΕΣΤΟΥ
Μακεδονία
Εγγραφή στο RSS - Τοπικό διαμέρισμα Ποντολιβάδου