Άγιος Αιμιλιανός

Κατοικημένη περιοχή Άγιος Αιμιλιανός

Χάρτης σημείων κοντά σε Άγιος Αιμιλιανός (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Aghios Emilianos, Agios Aimilianos, Chorio Agios Aimilianos, Chorió Ágios Aimilianós, Ágios Aimilianós, Άγιος Αιμιλιανός

Άγιος Αιμιλιανός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 52 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Agios Aimilianos or Ágios Aimilianós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work