Ακταίον

Κατοικημένη περιοχή Ακταίον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ακταίον

Ακταίον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.147830000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.358750000000

Κοντά σε Ακταίον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Ακταίον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Aktaio, Aktaion, Aktaío, Aktaíon, Skouasi, Skouási, Ακταίο, Ακταίον

Ακταίον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Aktaio or Aktaío is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work