Αμυγδαλή

Κατοικημένη περιοχή Αμυγδαλή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αμυγδαλή

Αμυγδαλή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.839280000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.774810000000

Κοντά σε Αμυγδαλή (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Αμυγδαλή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Amigdhali, Amigdhalí, Amygdali, Amygdalí, Barbota, Barbóta, Barpotes, Barpótes, Αμυγδαλή

Αμυγδαλή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Amygdali or Amygdalí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work