Ανεμορράχη

Κατοικημένη περιοχή Ανεμορράχη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ανεμορράχη

Ανεμορράχη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.312250000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.079940000000

Κοντά σε Ανεμορράχη (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Ανεμορράχη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Anemorrachi, Anemorrakhi, Anemorráchi, Anemorrákhi, Bouga, Boura, Boúga, Boúra, Ανεμορράχη

Ανεμορράχη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 314 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Anemorrachi or Anemorráchi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work