Άνω Πολύσιτο

Κατοικημένη περιοχή Άνω Πολύσιτο

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άνω Πολύσιτο

Άνω Πολύσιτο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.114050000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.021300000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άνω Πολύσιτο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Polysito, Άνω Πολύσιτο

Άνω Πολύσιτο, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 36 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ano Polysito or Áno Polysito is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work