Αποίκια

Κατοικημένη περιοχή Αποίκια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αποίκια

Αποίκια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.850870000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.910420000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αποίκια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Apikia, Apoikia, Apoíkia, Αποίκια

Αποίκια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Apoikia or Apoíkia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work