Αρίστηνον

Κατοικημένη περιοχή Αρίστηνον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αρίστηνον

Αρίστηνον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.872100000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.998840000000

Κοντά σε Αρίστηνον (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Αρίστηνον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Aristino, Aristinon, Arístino, Arístinon, Αρίστηνο, Αρίστηνον

Αρίστηνον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Aristino or Arístino is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work