Ασπρόκαμπος

Κατοικημένη περιοχή Ασπρόκαμπος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ασπρόκαμπος

Ασπρόκαμπος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.150570000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.515860000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ασπρόκαμπος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Asprokambos, Asprokampos, Asprókambos, Asprókampos, Ασπρόκαμπος

Ασπρόκαμπος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Asprokampos or Asprókampos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work