Αστρινό

Κατοικημένη περιοχή Αστρινό

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αστρινό

Αστρινό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.353010000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.898870000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αστρινό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Astrino, Astrinó, Αστρινό

Αστρινό, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Astrino or Astrinó is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work