Αυκόλακκος

Κορυφή Αυκόλακκος

Χάρτης Κορυφή Αυκόλακκος

Αυκόλακκος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.185420000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.887330000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αυκόλακκος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Afkolakkos, Afkólakkos, Avkolakkos, Avkólakkos, Ayios Ilias, Áyios Ilías, Αυκόλακκος

Αυκόλακκος, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Afkolakkos or Afkólakkos is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature