Αζάπικο

Κατοικημένη περιοχή Αζάπικο

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αζάπικο

Αζάπικο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.022160000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.859470000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αζάπικο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Azapiko, Αζάπικο

Αζάπικο, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 5 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Azapiko or Azápiko is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work