Δαμνόνι

Εναλλακτικές ονομασίες: Damnoni, Δαμνόνι

Δαμνόνι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 11 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Damnoni or Damnóni is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work

Γράψε κι εσύ για Δαμνόνι

Μπορείς και εσύ να εμπλουτίσεις αυτή την καταχώρηση ! Άν έχεις φωτογραφίες ή γνωρίζεις στοιχεία για Δαμνόνι και θέλεις να τα μοιραστείς, Συνδέσου ή κάνε νέο λογαριασμό και γράψε κι εσύ τώρα!