Δεφαρανάτα

Κατοικημένη περιοχή Δεφαρανάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δεφαρανάτα

Δεφαρανάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.383890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.563610000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δεφαρανάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Defaranata, Defaranáta, Dhefaranata, Dhefaranáta, Dhefarinata, Dhefarináta, Δεφαρανάτα

Δεφαρανάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Defaranata or Defaranáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work