Δεστενίκα

Κατοικημένη περιοχή Δεστενίκα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δεστενίκα

Δεστενίκα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.996160000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.890330000000

Κοντά σε Δεστενίκα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Δεστενίκα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Destenika, Δεστενίκα

Δεστενίκα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 24 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Destenika or Desteníka is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work