Δικέλλα

Κατοικημένη περιοχή Δικέλλα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δικέλλα

Δικέλλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.865210000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.696830000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δικέλλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhikela, Dhikella, Dhikéla, Dhíkella, Dikella, Dikélla, Δικέλλα

Δικέλλα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Dikella or Dikélla is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work