Δίστρατον

Κατοικημένη περιοχή Δίστρατον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δίστρατον

Δίστρατον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.293060000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.051690000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δίστρατον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ayia Trias, Ayía Triás, Dhistraton, Dhístraton, Distrato, Distraton, Dístrato, Dístraton, Pistiana, Pistianá, Pitsiana, Pitsianá, Δίστρατο, Δίστρατον

Δίστρατον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 151 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Distrato or Dístrato is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work