Δωρικό

Κατοικημένη περιοχή Δωρικό

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δωρικό

Δωρικό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.512580000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.158750000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δωρικό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Doriko, Dorikó, Sevedhikos, Sevedhíkos, Δωρικό

Δωρικό, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Doriko or Dorikó is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work