Δοτσικόν

Κατοικημένη περιοχή Δοτσικόν

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δοτσικόν

Δοτσικόν Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.126950000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.137150000000

Κοντά σε Δοτσικόν (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Δοτσικόν (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhotsikon, Dhotsikón, Dhoutsikon, Dhoútsikon, Dotsiko, Dotsikon, Dotsikó, Dotsikón, Δοτσικό, Δοτσικόν

Δοτσικόν, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Dotsiko or Dotsikó is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work