Δραγοψά

Κατοικημένη περιοχή Δραγοψά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δραγοψά

Δραγοψά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.594060000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.684250000000

Κοντά σε Δραγοψά (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Δραγοψά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dhragopsa, Dhragopsá, Dragopsa, Dragopsá, Δραγοψά

Δραγοψά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 52 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Dragopsa or Dragopsá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work