Ερατεινόν

Κατοικημένη περιοχή Ερατεινόν

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ερατεινόν

Ερατεινόν Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.950080000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.639930000000

Κοντά σε Ερατεινόν (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Ερατεινόν (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Erateino, Erateinon, Erateinó, Erateinón, Eratinon, Eratinón, Eretli Mahale, Eretlí Mahalé, Ερατεινό, Ερατεινόν

Ερατεινόν, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 649 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Erateino or Erateinó is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work