Ερέτρια

Κατοικημένη περιοχή Ερέτρια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ερέτρια

Ερέτρια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.296010000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.615010000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ερέτρια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chagli, Chaglí, Eretria, Erétria, Ερέτρια

Ερέτρια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Eretria or Erétria is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work