Φιλύρα

Κατοικημένη περιοχή Φιλύρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φιλύρα

Φιλύρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.492760000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.611180000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φιλύρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Filyra, Filýra, Lesiana, Lesianá, Φιλύρα

Φιλύρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 500 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Filyra or Filýra is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work