Φοναΐτικα

Κατοικημένη περιοχή Φοναΐτικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φοναΐτικα

Φοναΐτικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.740110000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.426940000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φοναΐτικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Fonaitika, Fonaḯtika, Φοναΐτικα

Φοναΐτικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Fonaitika or Fonaḯtika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work