Φράγμα Πλαστήρα

Φράγμα Φράγμα Πλαστήρα

Χάρτης Φράγμα Φράγμα Πλαστήρα

Φράγμα Πλαστήρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.236040000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.746040000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φράγμα Πλαστήρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Fragma Plastira, Plastiras Dam, Φράγμα Πλαστήρα

Φράγμα Πλαστήρα, Τοίχος κατά μήκος ενός ποταμού για την κατακράτηση του νερού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Fragma Plastira or Frágma Plastíra is Dam, a barrier constructed across a stream to impound water