Φραζινέτα

Κορυφή Φραζινέτα

Χάρτης Κορυφή Φραζινέτα

Φραζινέτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.662510000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.970900000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φραζινέτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Frantzeta, Frantzéta, Frazineta, Frazinéta, Frazoneta Oros, Frazonéta Óros, Φραζινέτα

Φραζινέτα, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Frazineta or Frazinéta is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature