Φτερωτή

Κατοικημένη περιοχή Φτερωτή

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φτερωτή

Φτερωτή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.204120000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.762270000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φτερωτή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Fteroti, Φτερωτή

Φτερωτή, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Fteroti or Fterotí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work