Φυλάτικα

Κατοικημένη περιοχή Φυλάτικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φυλάτικα

Φυλάτικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.067760000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.777140000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φυλάτικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Fila, Filatika, Filá, Filátika, Fylatika, Fylátika, Φυλάτικα

Φυλάτικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Fylatika or Fylátika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work