Φύλλα

Κατοικημένη περιοχή Φύλλα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φύλλα

Φύλλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.441770000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.683060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φύλλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Filla, Fylla, Fílla, Phylla, Φύλλα

Φύλλα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1459 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Filla or Fílla is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work