Γέργερη

Κατοικημένη περιοχή Γέργερη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Γέργερη

Γέργερη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.132810000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.949630000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Γέργερη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Gergeri, Gérgeri, Yeryeri, Yéryeri, Γέργερη

Γέργερη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1444 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Gergeri or Gérgeri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work