Χαϊκάλιον

Κατοικημένη περιοχή Χαϊκάλιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χαϊκάλιον

Χαϊκάλιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.102740000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.662270000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαϊκάλιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chaikali, Chaikalion, Chaïkáli, Chaïkálion, Khaikali, Khaikalion, Khaïkáli, Khaïkálion, Χαϊκάλι, Χαϊκάλιον

Χαϊκάλιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chaikali or Chaïkáli is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work