Χαλάρα

Όρος Χαλάρα

Χάρτης Όρος Χαλάρα

Χαλάρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.316390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.219760000000

Κοντά σε Χαλάρα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαλάρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chalara, Chalára, Khalara, Khalára, Χαλάρα

Χαλάρα, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chalara or Chalára is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more