Χάνια

Κατοικημένη περιοχή Χάνια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χάνια

Χάνια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.077530000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.356110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χάνια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Bathaioi, Bathaios, Bathaíoi, Bathaíos, Chania, Chánia, Χάνια

Χάνια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chania or Chánia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work