Χιλιαδού

Κατοικημένη περιοχή Χιλιαδού

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χιλιαδού

Χιλιαδού Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.389750000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.916590000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χιλιαδού (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chiliadou, Chiliadoú, Khiliiadhou, Khiliiadhoú, Χιλιαδού

Χιλιαδού, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chiliadou or Chiliadoú is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work