Χιλιόδενδρον

Κατοικημένη περιοχή Χιλιόδενδρον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χιλιόδενδρον

Χιλιόδενδρον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.487230000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.191360000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χιλιόδενδρον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chiliodendro, Chiliodendron, Chiliódendro, Chiliódendron, Khiliodhendhron, Khiliodhendron, Khiliódhendhron, Khiliódhendron, Zelini, Zelíni, Zielini, Ζελήνη, Ζιελίνι, Χιλιόδενδρο, Χιλιόδενδρον

Χιλιόδενδρον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 610 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chiliodendro or Chiliódendro is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work