Χιόνα

Κατοικημένη περιοχή Χιόνα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χιόνα

Χιόνα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.016440000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.695110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χιόνα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chiona, Chióna, Khiona, Khióna, Χιόνα

Χιόνα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chiona or Chióna is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work