Χιράδες

Κατοικημένη περιοχή Χιράδες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χιράδες

Χιράδες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.284080000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.073240000000

Κοντά σε Χιράδες (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Χιράδες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chirades, Chirádes, Khiradhes, Khirádhes, Χιράδες

Χιράδες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chirades or Chirádes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work