Χλιαρό

Κατοικημένη περιοχή Χλιαρό

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χλιαρό

Χλιαρό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.419720000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.916410000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χλιαρό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chliaro, Chliaró, Χλιαρό

Χλιαρό, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chliaro or Chliaró is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work