Χρυσοκελλαριά

Κατοικημένη περιοχή Χρυσοκελλαριά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χρυσοκελλαριά

Χρυσοκελλαριά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.792070000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.889360000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χρυσοκελλαριά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chrysokellaria, Khrisokellaria, Khrisokellariá, Saratza, Saratzas, Saratzás, Tsaritsa, Tsarítsa, Χρυσοκελλαριά

Χρυσοκελλαριά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Khrisokellaria or Khrisokellariá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work