Ίμερα

Κατοικημένη περιοχή Ίμερα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ίμερα

Ίμερα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.116700000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.775880000000

Κοντά σε Ίμερα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Ίμερα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Imera, Salakli, Salaklí, Ímera, Ίμερα

Ίμερα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Imera or Ímera is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work