Ίταμος Όρος

Όρος Ίταμος Όρος

Χάρτης Όρος Ίταμος Όρος

Ίταμος Όρος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.448990000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.604150000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ίταμος Όρος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Etamos Oros, Itamos Oros, Étamos Óros, Ítamos Óros, Ίταμος Όρος

Ίταμος Όρος, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Itamos Oros or Ítamos Óros is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more